“Καθημερινότητα”, Φωτογράφοι Πρακτορείου Associated Press, Κάγκελα Εθνικού Κήπου

Athens Photo World