Παράταση της έκθεσης “Eyewitness” του Γιάννη Μπεχράκη μέχρι το τέλος Αυγούστου 2019